AKtio
© MHS- 2018

Opleiding

De opleidingen Bedrijfshulpverlening en EHBO kunnen gegeven worden op uw locatie. Uw locatie moet aan de volgende eisen voldoen: instructieruimte, ingericht met tafels en stoelen; mogelijkheid tot presentatie met aanwezige beamer; mogelijkheid om instructieve DVD’s en/of video’s te tonen; mogelijkheid om meerdere ruimtes op locatie te benutten; buitenlocatie met brandvrije ondergrond, min. 5m vanuit de gevel of ander object; er zijn geen brandbare stoffen in de nabijheid van de oefenplaats opgeslagen; watertappunt met slang aanwezig of gebruik van brandslanghaspel is mogelijk. De reiskosten van en naar uw locatie worden gefactureerd. Indien wij voor U een locatie mogen verzorgen, zal de opleiding plaatsvinden in Leeuwarden of Stiens. De locatie wordt gehuurd, de huurprijs wordt aangegeven op de factuur evenals de consumpties, die niet bij de prijs zijn inbegrepen. Bij definitieve inschrijving ontvangt U een of twee weken voor aanvang van de cursus: een bevestiging van opgave het cursusboek adres en een routebeschrijving naar de locatie E.H.B.O is de hulp (en algemene bijstand) die, in afwachting van deskundige hulp, door mensen wordt verleend aan personen die lichamelijk letsel hebben opgelopen. Het voornaamste doel van deze hulp is het voorkomen van verder letsel voor het slachtoffer. Waarom EHBO? Per jaar gebeuren er in Nederland in en om het huis, ruim anderhalf miljoen ongevallen. Het kan ook bij u thuis, of op het werk gebeuren. In de allereerste minuut na een ongeval kan Eerste Hulp levensreddend zijn. Informatie over de cursus Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u niet moet doen als iemand verwondingen heeft opgelopen zoals; een kneuzing, een bloedneus of een insectenbeet. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken wordt er ook gebruik gemaakt van slachtoffers van de Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers (L.O.T.U.S.). De L.O.T.U.S. speelt een ongevalssituatie na, iemand uit de opleidingsgroep moet eerste hulp verlenen. Dit kan zijn; het verbinden van een wond, constateren van een flauwte of het in veiligheid brengen van het slachtoffer. Het is vaak een actie-reactie situatie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch. Tijdens de cursus zullen, onder anderen, de volgende onderwerpen behandeld worden: Reanimeren; Gebruik van Automatische Externe Defibrilator (A.E.D.); Brandwonden; Vergiftiging; Botbreuken; Kneuzingen en Verstuikingen. De basis opleiding van een BHV-er bestaat uit de volgende modules: Niet spoedeisende Eerste Hulp (NEH) o Beoordelen verwonding o Wondverzorging o Verbandleer Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) o Beoordelen verwonding (o.a. verslikking, shock, epileptische aanval). Reanimatie Bediening AED Brandbestrijding o Beoordelen van de brandhaard o Alarmeren o Branduitbreiding voorkomen o Blussen met juiste blusmiddel Ontruiming o Aanwijzingen geven o Informatie verstrekken en samen werken met externe hupldiensten

EHBO

BHV

AKtio
© MHS -2018

Opleiding

De opleidingen Bedrijfshulpverlening en EHBO kunnen gegeven worden op uw locatie.De eisen waaraan de locatie moet voldoen zijn volgende: instructieruimte, ingericht met tafels en stoelen; mogelijkheid tot presentatie met aanwezige beamer; mogelijkheid om instructieve DVD’s en/of video’s te tonen; mogelijkheid om meerdere ruimtes op locatie te benutten; buitenlocatie met brandvrije ondergrond, min. 5m vanuit de gevel of ander object; er zijn geen brandbare stoffen in de nabijheid van de oefenplaats opgeslagen; watertappunt met slang aanwezig of gebruik van brandslanghaspel is mogelijk. De reiskosten van en naar uw locatie worden gefactureerd. Indien wij voor U een locatie mogen verzorgen, zal de opleiding plaatsvinden in Leeuwarden of Stiens. De locatie wordt gehuurd, de huurprijs wordt aangegeven op de factuur evenals de consumpties, die niet bij de prijs zijn inbegrepen. Bij definitieve inschrijving ontvangt U een of twee weken voor aanvang van de cursus: een bevestiging van opgave het cursusboek adres en een routebeschrijving naar de locatie E.H.B.O is de hulp (en algemene bijstand) die, in afwachting van deskundige hulp, door mensen wordt verleend aan personen die lichamelijk letsel hebben opgelopen. Het voornaamste doel van deze hulp is het voorkomen van verder letsel voor het slachtoffer. Waarom EHBO? Per jaar gebeuren er in Nederland in en om het huis, ruim anderhalf miljoen ongevallen. Het kan ook bij u thuis, of op het werk gebeuren. In de allereerste minuut na een ongeval kan Eerste Hulp levensreddend zijn. Informatie over de cursus Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u niet moet doen als iemand verwondingen heeft opgelopen zoals; een kneuzing, een bloedneus of een insectenbeet. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken wordt er ook gebruik gemaakt van slachtoffers van de Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers (L.O.T.U.S.). De L.O.T.U.S. speelt een ongevalssituatie na, iemand uit de opleidingsgroep moet eerste hulp verlenen. Dit kan zijn; het verbinden van een wond, constateren van een flauwte of het in veiligheid brengen van het slachtoffer. Het is vaak een actie-reactie situatie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch. Tijdens de cursus zullen, onder anderen, de volgende onderwerpen behandeld worden: Reanimeren; Gebruik van Automatische Externe Defibrilator (A.E.D.); Brandwonden; Vergiftiging; Botbreuken; Kneuzingen en Verstuikingen. De basis opleiding van een BHV-er bestaat uit de volgende modules: Niet spoedeisende Eerste Hulp (NEH) o Beoordelen verwonding o Wondverzorging o Verbandleer Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) o Beoordelen verwonding (o.a. verslikking, shock, epileptische aanval). Reanimatie Bediening AED Brandbestrijding o Beoordelen van de brandhaard o Alarmeren o Branduitbreiding voorkomen o Blussen met juiste blusmiddel Ontruiming o Aanwijzingen geven o Informatie verstrekken en samen werken met externe hupldiensten

EHBO

BHV