AKtio
© MHS- 2018

Bedrijfshulpverlening

Op grond van de ARBO wet zijn bedrijven, organisaties en instellingen verplicht BHV te regelen. BHV’ers zijn werknemers, die een opleiding hebben gevolgd zodat zij bij een calamiteit doeltreffend hulp kunnen verlenen totdat ambulance, brandweer of politie aanwezig is. Zij zijn wat men noemt de voorpost van de professionele hulpverleners. Een BHV team bestaat uit een coördinator BHV, een ploegleider BHV en de BHV-ers. Zij volgen de procedures zoals die beschreven zijn in het BHV- en Ontruimingsplan. Wat is een BHV-plan? Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen het BHV-plan. BHV-plan en risico-inventarisatie en -evaluatie Inzicht in het aantal, de aard en de ernst van de mogelijke risico’s in je bedrijf kun je krijgen door middel van het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Niet alle risico’s kunnen door maatregelen voorkomen worden. Iemand valt van de trap, wordt onwel, er breekt brand uit in de kantine. Hoe is de organisatie hierop voorbereid? In het BHV plan wordt beschreven hoe om te gaan met deze risico’s. U dient het BHV plan aan de Arbeidsinspectie te kunnen tonen wanneer zich een calamiteit voorgedaan heeft. Een uitslaande brand, ongeval met gevaarlijke stoffen, een mogelijke gasexplosie, iedereen moet zo snel mogelijk het pand verlaten. In het ontruimingsplan staat beschreven hoe te handelen. Concreet: wie doet wat wanneer. Ook plattegronden zijn een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan. De vluchtwegen dienen duidelijk aangegeven te zijn zodat iedereen zonder kennis van het gebouw gemakkelijk de nooduitgangen kan vinden.

BHV plan

Ontruimingsplan

AKtio
© MHS -2018

Bedrijfshulpverlening

Op grond van de ARBO wet zijn bedrijven, organisaties en instellingen verplicht BHV te regelen. BHV’ers zijn werknemers, die een opleiding hebben gevolgd zodat zij bij een calamiteit doeltreffend hulp kunnen verlenen totdat ambulance, brandweer of politie aanwezig is. Zij zijn wat men noemt de voorpost van de professionele hulpverleners. Een BHV team bestaat uit een coördinator BHV, een ploegleider BHV en de BHV-ers. Zij volgen de procedures zoals die beschreven zijn in het BHV- en Ontruimingsplan. Wat is een BHV-plan? Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen het BHV-plan. BHV-plan en risico-inventarisatie en -evaluatie Inzicht in het aantal, de aard en de ernst van de mogelijke risico’s in je bedrijf kun je krijgen door middel van het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Een uitslaande brand, ongeval met gevaarlijke stoffen, een mogelijke gasexplosie, iedereen moet zo snel mogelijk het pand verlaten. In het ontruimingsplan staat beschreven hoe te handelen. Concreet: wie doet wat wanneer. Ook plattegronden zijn een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan. De vluchtwegen dienen duidelijk aangegeven te zijn zodat iedereen zonder kennis van het gebouw gemakkelijk de nooduitgangen kan vinden.

BHV plan

Ontruimingsplan